امروز : 0
ديروز : 1339
ماه : 6679
كل : 8942
 
  مکاتبات با مسئولان اجرائی

پیرو جلسه شورای اداری بخش گوگان که با حضور جناب آقای مهندس هاشمی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی صورت گرفت  مشکل آب شرب شهر گوگان مرتفع گردید :پاسخ وزارت جهاد کشاوزی به پیگیریهای مهندس سعیدی در خصوص ضرورت تامین آب کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه