جمعه 3 بهمن 1399

مکاتبات با مسئولان اجرائی


پیرو جلسه شورای اداری بخش گوگان که با حضور جناب آقای مهندس هاشمی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی صورت گرفت  مشکل آب شرب شهر گوگان مرتفع گردید :پاسخ وزارت جهاد کشاوزی به پیگیریهای مهندس سعیدی در خصوص ضرورت تامین آب کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه