جمعه 3 بهمن 1399

تذکرات

 

شهرهای همجوار تبریز

موارد مرتبط با شهرهای همجوار تبریز شامل خسروشاه ، سردرود و باسمنج ارائه میگردد در حال تکمیل
1398/11/23

تذکر به وزیر علوم

در مورد دلیل چاپ عکس سرکرده منافقین
1398/11/06

تذکر به وزیر کشور - وزیر دفاع - وزیر اطلاعات

در مورد تسریع در کنترل و بستن مرزهای غیر مجاز آبی خاکی
1398/11/06

تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در مورد تشکیل هیات نظارت بر مظبوعات
1398/11/06

تذکر به رئیس جمهور

در مورد عدم اجرای قانون بخشودگی جرائم زیر 100 میلیون تومان
1398/11/06

تذکر به رئیس ‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی

در خصوص تسریع در اجرای قانون استخدام ۱۰ هزار نفر جوانان متخصص و باتجربه
1392/10/17