جمعه 3 بهمن 1399

اخبار برگزیده

لیست استیضاح های امضاء شده توسط دکتر سعیدی

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی لیست استیضاح هایی که پیگیری و امضاء شده اند بشرح ز ...

لیست تذکرات ارائه شده به مقامات مسئول

تذکرات کتبی و شفاهی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی امضاء و تحویل هیات رئیسه مح ...

گزارش عملکرد-آمار مکاتبات و پیگیریها به تفکیک شاخص های فرعی

عملکرد در حوزه های مختلف از قبیل حوزه فرهنگی ، حوزه کشاورزی ، حوزه صنعت و ... به ...

آمار پیگیری 13144 نامه به تفکیک شاخص های اصلی

از مجموع 13144 نامه ثبت شده که در دفتر ارتباطات مردمی بایگانی شده اند موارد زیر ...