پنجشنبه 8 آبان 1399
همه نماهنگ ها
08:11
8 ماه قبل
0

سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی - 2

327 بازدید
10:39
8 ماه قبل
1

سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی

346 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - مطالبات فرهنگیان اعم از شاغلین و بازنشستگان

311 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - لزوم بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل با تکیه بر ظرفیت های داخلی

359 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - دریاچه ارومیه و لزوم احیای آن

309 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - اینترنت اشیا و تکنولوژی های مرتبط آن

303 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - اشتغال و آمارسازی دولت

309 بازدید
9 ماه قبل

تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی و شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور و صعود لجام

322 بازدید
9 ماه قبل

تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر جنگ اقتصادی آریکا علیه ایران و فشار بر مردم و درخواست از دولت برای

284 بازدید
9 ماه قبل

تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر افزایش نقدینگی و عدم اشرافیت دولت و بانک مرکزی و بی تدبیری دولت بر

289 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی و تشکر نمایندگان آذربایجان از ایشان - مشکلات حوزه های انتخابیه ، بحث دریاچه ا

314 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی درباره گفتار درمانی و توجیه و بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی

328 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی درباره سپاه و رئیس جمهور آمریکا

344 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فشار بر مردم

293 بازدید
9 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - تشویق مدیران به مدیریت جهادی

326 بازدید