شنبه 17 خرداد 1399
همه نماهنگ ها
08:11
3 ماه قبل
0

سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی - 2

130 بازدید
10:39
3 ماه قبل
1

سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی

111 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - مطالبات فرهنگیان اعم از شاغلین و بازنشستگان

121 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - لزوم بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل با تکیه بر ظرفیت های داخلی

115 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - دریاچه ارومیه و لزوم احیای آن

111 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - اینترنت اشیا و تکنولوژی های مرتبط آن

110 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - اشتغال و آمارسازی دولت

116 بازدید
4 ماه قبل

تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی و شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور و صعود لجام

122 بازدید
4 ماه قبل

تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر جنگ اقتصادی آریکا علیه ایران و فشار بر مردم و درخواست از دولت برای

110 بازدید
4 ماه قبل

تذکر سعیدی به رئیس جمهور به خاطر افزایش نقدینگی و عدم اشرافیت دولت و بانک مرکزی و بی تدبیری دولت بر

113 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی و تشکر نمایندگان آذربایجان از ایشان - مشکلات حوزه های انتخابیه ، بحث دریاچه ا

108 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی درباره گفتار درمانی و توجیه و بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی

115 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی درباره سپاه و رئیس جمهور آمریکا

125 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فشار بر مردم

107 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سعیدی - تشویق مدیران به مدیریت جهادی

116 بازدید