جمعه 16 خرداد 1399
همه نماهنگ ها
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سالانه - درخواست توجه دولت به زلزله زدگان میانه

44 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سالانه - جلوگیری از تفرقه افکنی در کشور

41 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور سالانه - بیزاری مردم از تفرقه

20 بازدید
4 ماه قبل

درخواست تمرکز زدایی برای حل مشکل تولید و رفع موانع آن و تشکر نمایندگان پس از نطق

20 بازدید
4 ماه قبل

تشکر از قوه قضائیه برای مبارزه با فساد و بلند شدن صدای برخی از مسئولین کشور و درخواست از رئیس جمهور

20 بازدید
4 ماه قبل

پاسخ مردم شریف آذربایجان به وحدت شکنان در اوایل انقلاب از زبان محمد اسماعیل سعیدی

20 بازدید
4 ماه قبل

برخی تحرکات در اماکن ورزشی ناشی از تحریکات جریانات معاند در خارج از کشور و بی توجهی مسئولین ورزش می

16 بازدید
4 ماه قبل

آذربایجان در قرون گذشته پرچمدار وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بوده

21 بازدید
4 ماه قبل

نطق پیش از دستور با موضوع کمیته امداد و اهمیت آن و انتظارات محرومین

21 بازدید
4 ماه قبل

موسسه حمایت از مستمندان تبریز به عنوان الگو - تبریز شهر بدون گدا

21 بازدید
4 ماه قبل

توانمندسازی فقرا و محرومین و حمایت از کمیته امداد و فقر زدایی و استمهال و نادیده گرفتن وام مستضعفین

22 بازدید
4 ماه قبل

ایجاد اشتغال وظیفه دولت است

21 بازدید
4 ماه قبل

خطاب به وزیر کار و دولت - وزارتخانه جنابعالی به تنهایی مسئول ایجاد اشتغال نیست

21 بازدید
4 ماه قبل

دولت و ارکان آن باید با تمام توان برای ایجاد اشتغال وارد شوند

21 بازدید
4 ماه قبل

خطاب به رئیس جمهور در مورد از دست رفتن فرصت ها و ناامیدی جوانان

21 بازدید