جمعه 3 بهمن 1399

آرشیو بازدیدها

لیست استیضاح های امضاء شده توسط دکتر سعیدی

لیست استیضاح های امضاء شده توسط دکتر سعیدی

(117)

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی لیست استیضاح هایی که پیگیری و امضاء شده اند بشرح زیر به آگاهی مردم شریف تبریز ، آذرشهر و اسکو میرسد :

جمعه 18 بهمن 1398
لیست تذکرات ارائه شده به مقامات مسئول

لیست تذکرات ارائه شده به مقامات مسئول

(90)

تذکرات کتبی و شفاهی که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی امضاء و تحویل هیات رئیسه محترم مجلس گردیده اند بشرح زیر می باشد :

جمعه 18 بهمن 1398
گزارش عملکرد-آمار مکاتبات و پیگیریها به تفکیک شاخص های فرعی

گزارش عملکرد-آمار مکاتبات و پیگیریها به تفکیک شاخص های فرعی

(105)

عملکرد در حوزه های مختلف از قبیل حوزه فرهنگی ، حوزه کشاورزی ، حوزه صنعت و ... به تفکیک ارائه میگردد .
اسناد قابل ارائه و جزئیات مربوط به هر یک از شاخص های فرعی به صورت گام به گام به اطلاع مردم شریف تبریز ، آذرشهر و اسکو خواهد رسید . دفنر ارتباطات مردمی دکتر سعیدی

چهارشنبه 16 بهمن 1398
 آمار پیگیری 13144 نامه به تفکیک شاخص های اصلی

آمار پیگیری 13144 نامه به تفکیک شاخص های اصلی

(89)

از مجموع 13144 نامه ثبت شده که در دفتر ارتباطات مردمی بایگانی شده اند موارد زیر در یک نمودار پردازش و ارائه میگردد
در خصوص هر یک از شاخص های فرعی اهم مواردی که نتیجه بخش واقع گردیده اند به ترتیب در سایر قسمتها ارائه خواهند گردد . دفتر ارتباطات مردمی دکتر سعیدی

چهارشنبه 16 بهمن 1398