سه شنبه 29 بهمن 1398

آرشیو آذرشهر

گزارش جامع در خصوص شهرستان آذرشهر

گزارش جامع در خصوص شهرستان آذرشهر

(10)

آذرشهر - ممقان - گوگان - تیمورلو و توابع

دوشنبه 28 بهمن 1398
پیگیریهای انجام یافته در خصوص شهرستان آذرشهر

پیگیریهای انجام یافته در خصوص شهرستان آذرشهر

(7)

این قسمت تکمیل خواهد شد
شهرهای آذرشهر ، ممقان و گوگان ( و توابع ) به مرور تکمیل میشود ( تا زمان بارگزاری کامل تصاویر صبر فرمائید )

جمعه 25 بهمن 1398
پیگیری تکمیل وتجهیز بیمارستانهاومراکز درمانی شهرستان آذرشهر

پیگیری تکمیل وتجهیز بیمارستانهاومراکز درمانی شهرستان آذرشهر

(6)

بدون شرح و بدون شعار
در این بخش کلیه مراکز درمانی شهرستان آذرشهر که پیگیری و به نتیجه رسیده است ارائه میگردد .
این بخش به مرور تکمیل میشود با ما همراه باشید . دفتر ارتباطات مردمی

يکشنبه 20 بهمن 1398
گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی آذرشهر

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی آذرشهر

(16)

لیست ثبت شده از بازدید و حضور آقای دکتر سعیدی در شهرهای شهرستان آذرشهر
این قسمت بروز رسانی خواهد شد

يکشنبه 13 بهمن 1398
گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی آذرشهر

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی آذرشهر

(9)

لیست ثبت شده از بازدید و حضور آقای دکتر سعیدی در روستاهای شهرستان آذرشهر
این قسمت بروز رسانی خواهد شد

يکشنبه 13 بهمن 1398