جمعه 2 اسفند 1398

آرشیو اسکو

گزارش جامع در خصوص شهرستان اسکو

گزارش جامع در خصوص شهرستان اسکو

(7)

اسکو - شهر جدید سهند - ایلخچی و توابع

دوشنبه 28 بهمن 1398
پیگیریهای انجام یافته در خصوص شهرستان اسکو

پیگیریهای انجام یافته در خصوص شهرستان اسکو

(14)

شهر اسکو ، شهر جدید سهند و شهر ایلخچی ( و توابع )
به مرور تکمیل میشود ( تا زمان باگزاری کامل تصاویر صبر فرمائید )

چهارشنبه 23 بهمن 1398
پیگیری تکمیل و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی شهرستان اسکو

پیگیری تکمیل و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی شهرستان اسکو

(9)

بدون شرح و بدون شعار
در این بخش کلیه مراکز درمانی شهرستان اسکو که پیگیری و به نتیجه رسیده است ارائه میگردد .
این بخش به مرور تکمیل میشود با ما همراه باشید . دفتر ارتباطات مردمی

يکشنبه 20 بهمن 1398
گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی اسکو

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی اسکو

(14)

لیست بازدید و حضور در جمع شهرهای شهرستان اسکو جهت استحضار مردم شریف شهرستان اسکو اعلام میگردد : این بخش بروز رسانی خواهد گردید

يکشنبه 13 بهمن 1398
گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی اسکو

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی اسکو

(13)

لیست بازدید و حضور در جمع روستاهای بخش مرکزی اسکو و بخش مرکزی ایلخچی جهت استحضار مردم شریف شهرستان اسکو اعلام میگردد :
این بخش بروز رسانی خواهد گردید

يکشنبه 13 بهمن 1398