دوشنبه 3 آذر 1399
تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394
کد 1496

يادداشت

فرهنگ سازي، دليل افزايش آمار ازدواج

از آنجا که بقاي بنيان خانواده در گرو ازدواج و فرزندآوري است، توجه به اين موضوع و از بين بردن موانعي که باعث افزايش سن ازدواج و در مرحله بعدي کاهش آمار ازدواج مي شود، اهميت زيادي دارد.

به ازدواج به عنوان يکي از مهم ترين مراحل زندگي يک انسان از جنبه هاي مختلف مي توان نگاه کرد؛ سن ازدواج يکي از زاويه هاي مهم اين پديده است که در حقيقت سن ورود به مرحله اي ديگر از زندگي است ؛ اگر به آمارهاي مختلف نگاهي بيندازيم، مي بينيم سن ازدواج متاسفانه در جامعه امروز ما بالارفته و اين يعني پاسخگويي به نيازهاي عاطفي، جنسي، رواني و ارتباطات فردي بين جمعيت زيادي از جوانان جامعه به تاخير افتاده است .
    
از آنجا که بقاي بنيان خانواده در گرو ازدواج و فرزندآوري است، توجه به اين موضوع و از بين بردن موانعي که باعث افزايش سن ازدواج و در مرحله بعدي کاهش آمار ازدواج مي شود، اهميت زيادي دارد. نکته اينجاست، تصويري که روزهاي پس از ازدواج در مقابل چشم جوانان به تصوير کشيده مي شود خيلي وقت ها تصويري مبهم از روزگاري است که مشکلات مالي و اقتصادي عرصه را بر زوجي که به تازگي تشکيل خانواده داده اند، تنگ کرده است؛ همين مشکلات خيلي وقت ها به مانعي بزرگ براي وقوع پديده ازدواج تبديل مي شود. در نتيجه لازم است با از ميان برداشتن موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان، شرايط وقوع اين پديده را تسهيل کرد و جوانان را از ازدواج گريزي به ازدواج گزيني تشويق کرد. با اين حال اعلام آمار افزايش ازدواج در شش ماهه امسال، اتفاق مبارکي است که با اين که تغيير محسوسي در شاخصه هاي موثر بر اين افزايش در جامعه امروز ما ديده نمي شود، اما در مجموع مي تواند اين اميدواري را به وجود بياورد که بتوان با تسهيل شرايط ازدواج، نه تنها اين روند صعودي را حفظ کرد؛ بلکه افزايش هم داد .

    از اين نظر بايد به شاخصه هاي موثر بر امر ازدواج اهميت بيشتري داد. يکي از اين شاخصه ها، بحث اعطاي تسهيلات و وام هاي مختلف براي تشويق جوانان به ازدواج است. شاخص مهم ديگر بحث اشتغالزايي است که تاثير مستقيمي با بالارفتن آمار ازدواج دارد. نکته بعدي پايين آوردن نرخ تورم در جامعه است؛ اگر به اين عوامل به عنوان شاخصه هاي اصلي موثر در امر ازدواج نگاه کنيم، در جامعه امروز ما تغيير چندان محسوسي در اين شاخصه ها ديده نمي شود و به نظر من اين عوامل نمي تواند دليل افزايش آمار ازدواج در شش ماهه امسال باشد. در نتيجه بايد عوامل ديگري را بررسي کرد که به عقيده من به شاخصه هاي فرهنگي و فرهنگ سازي هاي صورت گرفته در اين مدت بايد به عنوان عامل محرک اين افزايش نگاه کرد. از طرف ديگر رسانه ملي به بحث ترويج ازدواج بين جوانان ورود پيدا کرده و در نتيجه حرکت هايي اتفاق افتاده که در نهايت باعث فرهنگ سازي بين خانواده ها و اقبال جوانان به اين امر مقدس شده است؛ موضوعي که اگر مورد توجه قرار بگيرد مي تواند تداوم هم داشته باشد؛ يعني اگر دولت، مجلس و دستگاه هاي فرهنگ ساز جامعه دست به دست هم دهند و با تسهيل عواملي که زمينه ساز ازدواج مي شوند يعني ارائه وام و رفع مشکلات مادي و... به تشويق جوانان بپردازند، ان شاءالله اين آمار نه تنها متوقف نمي شود؛ بلکه به رشد صعودي اش ادامه مي دهد و مي توانيم اين امر را در جامعه نهادينه کنيم .