سه شنبه 29 بهمن 1398
تاریخ : شنبه 26 مرداد 1398
کد 2502

طرح تعالی جمعیت به صحن علنی مجلس می رود

محمداسماعیل سعیدی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از اتمام بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی خبر داد و افزود: در این طرح به رکن خانواده که از ارکان مهم جامعه است در ابعاد مختلف توجه ویژه ای شده است و برای تقویت پایه های آن در حوزه های مسکن، حمایت های مالی، درمان و فرزندآوری زوج های جوان برنامه های بسیار خوبی پیش بینی شده است.
محمداسماعیل سعیدی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از اتمام بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی خبر داد و افزود: در این طرح به رکن خانواده که از ارکان مهم جامعه است در ابعاد مختلف توجه ویژه ای شده است و برای تقویت پایه های آن در حوزه های مسکن، حمایت های مالی، درمان و فرزندآوری زوج های جوان برنامه های بسیار خوبی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه در این حوزه در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده کشور است، به فواید طرح مزبور برای پویایی خانواده ها و رشد جمعیت مورد تاکید مقام رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بندهای مهم این طرح مربوط به تامین بخشی از هزینه های درمان ناباروری است و حمایت های مالی و بیمه ای برای متقاضیان این نوع در نظر گرفته شده است.

سعیدی ناباروری در بین زوج های جوان ایرانی را رو به ازدیاد ارزیابی کرد و ادامه داد: متوسط آمارهای مربوط به ناباروری در ایران بیش از ۲۰ درصد است که در مقایسه با آمارهای جهانی بیشتر است، لزوم تدوین قوانین و مقررات جدید و نوین برای حمایت های مالی و درمانی از این زوج ها را اجتناب ناپذیر می کند.

وی هزینه های درمان ناباروری در ایران را بالا برشمرد و گفت: در این خصوص مردم مطالباتی دارند که یکی از آنها مربوط به تامین هزینه های درمانی است چون اگر هزینه های درمان ناباروری خانواده تامین نشود زندگی جوانان دچار فروپاشی خواهد شد و از این رو توجه به این حوزه بسیار لازم و ضروری است.

سعیدی حمایت از ازدواج جوانان را از بندهای مهم طرح تعالی خانواده بیان و اضافه کرد: رابطه معنی داری بین افزایش سن ازدواج و ناباروری وجود دارد که اگر امکانات و شرایط ازدواج آسان برای جوانان فراهم شود به میزان قابل توجهی از بروز ناباروری زوج های جلوگیری خواهد شد چون یکی از دلایل مهم ناباروری افزایش سن ازدواج است.

وی هدف نهایی طرح تعالی جمعیت را کمک به رشد جمعیت بر اساس رهنودهای مقام رهبری بیان کرد و افزود: اینکه تعدادی از متخصصان امر اعتقاد دارند ایران در ۱۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد بود امری نگران کننده است که باید تدابیری اساسی و موثر در این خصوص اندیشیده شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیل به نرخ باروری ۲.۵ درصد در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ همراه با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ را از دیگر اهداف طرح تعالی جمعیت بیان کرد.

۳۰۳۸/۳۰۷۱
انتهای پیام