سه شنبه 29 بهمن 1398
تاریخ : شنبه 26 مرداد 1398
کد 2503

لزوم تدوین قوانین جدید برای حمایت مالی از زوج های نابارور

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود طرح تعالی جمعیت ظرف دو هفته آینده به صحن علنی مجلس گفت: با توجه به افزایش ناباروری در بین زوج های جوان ایرانی و افزایش هزینه ها، باید قوانین جدیدی برای حمایت های مالی و درمانی از این زوج ها تدوین شود.

مهدنیوز – محمداسماعیل سعیدی از اتمام بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی خبر داد و افزود: در این طرح به رکن خانواده که از ارکان مهم جامعه است در ابعاد مختلف توجه ویژه ای شده است و برای تقویت پایه های آن در حوزه های مسکن، حمایت های مالی، درمان و فرزندآوری زوج های جوان برنامه های بسیار خوبی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه در این حوزه در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده کشور است، به فواید طرح مزبور برای پویایی خانواده ها و رشد جمعیت مورد تاکید مقام رهبری اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای مهم این طرح مربوط به تامین بخشی از هزینه های درمان ناباروری است و حمایت های مالی و بیمه ای برای متقاضیان این نوع در نظر گرفته شده است.