سه شنبه 29 بهمن 1398
تاریخ : يکشنبه 27 مرداد 1398
کد 2504

بردن قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا بدعت است

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان این که بردن قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شورای حل اختلاف قوا نوعی بدعت است.
نماینده مردم تبریزدر مجلس با بیان این که بردن قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شورای حل اختلاف قوا نوعی بدعت است، گفت: اگر دولت از اجرای قانونی ابلاغی استنکاف کند و وزیر را معرفی نکند نوعی بدعت‌گذاری در حوزه اجرای قانون بوجود می‌آید که قطعا هیچ یک از سه قوا با آن موافق نیست.
شورای حل اختلاف قوا برای چنین مواردی نیست چون اعتبار قانون مورد تأیید شورای نگهبان و مورد تصویب نمایندگان مجلس را نشانه می‌رود. قانون برای همه لازم‌الاجرا است.

او افزود: بنابراین دولت باید پس از ابلاغ قانون وظایفی را که در این زمینه برعهده اش است؛ تشخیص دهد و به اجرا درآورد. انتخاب وزیر از سوی دولت به منظور رونق گردشگری و حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی و احصا موانع مهم و بزرگ پیش روی این سه حوزه و رفع آنها از سوی وزیر، موجب تقویت گردشگری می‌شود و ما را به دو هدف بزرگ که همانا معرفی فرهنگ و تاریخ و هنر و طبیعت کشورمان به جهانیان و عدم وابستگی به درآمد حاصل از نفت است؛ نائل می‌کند.