شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : يکشنبه 6 بهمن 1398
کد 2551

تذکر به رئیس جمهور

در مورد عدم اجرای قانون بخشودگی جرائم زیر 100 میلیون تومان