شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : يکشنبه 6 بهمن 1398
کد 2552

تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در مورد تشکیل هیات نظارت بر مظبوعات