جمعه 3 بهمن 1399
تاریخ : يکشنبه 6 بهمن 1398
کد 2553

تذکر به وزیر کشور - وزیر دفاع - وزیر اطلاعات

در مورد تسریع در کنترل و بستن مرزهای غیر مجاز آبی خاکی