جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1398
کد 2576

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

لیست برنامه های بازدید از ادارات و کارخانجات و مراکز درمانی به شرح زیر جهت استحضار مردم شریف شهرستان تبریز ، آذرشهر و اسکو میرسد :
نوع فعالیت-نهاد تاریخ شرح برنامه ردیف
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/04/24 بیمارستان بین المللی تبریز 1
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها   حضور در اداره کار جلسه با مدیر کل و معاونین 2
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 9504.31 همایش مدیران صنعتی استان در سالن پتروشیمی 3
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/02 بازدید از بیمارستان رازی تبریز سرزده از محل بیماران روانی 4
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/04 حضور در صداوسیما و ضبط برنامه و جلسه با مدیرکل 5
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/04 جلسه خانه کشاورز با حضور اعضای نظام مهندسی کشاورزی 6
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/04 جلسه با همسران جانبازان 70% در دفتر 7
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/04 یادواره شهدای اطلاعات تبریز-اردبیل و زنجان -تالار وحدت دانشگاه 8
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/04 افتتاح نمایشگاه نشان ارادت بازسازی عتبات عالیات 9
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/07 همایش تخصصی ناب سازی انرژی درب و پنجره UPVC 10
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/07 بازدید از آسفالت ریزی جاده ارمنستان 11
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/07 دیدار با خانواده شهیدغفاری 12
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/12 جلسه در شهرک آزمایش تبریز-بررسی مشکلات 13
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/12 جلسه چالش ها و موفقیت ها برنامه حوزه سلامت با حضور نماینده گان 14
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/13 بازدید از شهرک سرمایه گذاری خارجی-کارخانجات 15
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/14 جلسه شورای اداری در فرمانداری آذرشهر با حضور معاون وزیر 16
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/14 شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت برق -نمایشگاه بین المللی 17
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/14 مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن هتل لاله پارک 18
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/17 حضور در برنامه خودکفائی 3166 نفر از حامیان کمیته امداد استان 19
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/28 حضور در کارگاه جاده ارمنستان با حضور مدیرکل راه و شهرسازی 20
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/28 بازدید از بیمارستان رازی تبریز 21
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/28 بازدید از کارخانه بردار شیب( چسب) مهندس گوگانی  22
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/28 بازدید از کارگاه متروی تبریز و پیشرفت کار 23
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/30 بازدید از مجتمع پتروشیمی تبریز 24
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/30 حضور در دانشگاه علوم پزشکی و جلسه با معاونین و رئیس دانشگاه 25
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/30 بازدید از شرکت ایدم و سخنرانی در جمع کارکنان 26
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/30 جلسه شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی 27
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/06/04 بازدید از شرکت واحد شهرداری و جلسه با کارکنان 28
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/06/04 جلسه و بازدید از عملکرد بسیج سازندگی استان 29
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/06/04 بازدید از نمایشگاه بین المللی-لوازم خانگی 30
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/06/05 جلسه مجمع نمایندگان استان با وزیر اقتصاد در استانداری 31
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/06 بازدید از کارخانه MDF حاج خمید لاله ایلخچی 32
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/06 جلسه با معاون وزیر صنایع در دفتر 33
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/11 جلسه مدیرکل و معاونین کمیته امداد استان -بررسی راهکارها 34
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/15 بازدید از واحدهای تولیدی شهرک سلیمی 35
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/21 بازدید از کارخانه بنیان دیزل در شهرک سرمایه گذاری خارجی 36
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/24 جلسه بررسی مشکلات کارخانجات حوزه بسیج کارگران 37
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/24 بازدید از کارخانه پیستون سازی تبریز 38
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/28 بازدید از کارخانه کمپرسورسازی  39
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/28 جلسه هم اندیشی هادیان سپاه ناحیه غدیر 40
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/29 حضور در کارخانه کیک درنا در شهرک سرمایه گذاری خارجی 41
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/02 سخنرانی در نماز جمعه خسروشاه 42
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/03 سخنرانی در بازگشایی مدارس-هنرستان کار و دانش ام البنین مارالان 43
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/03 سخنرانی در بازگشایی مدارس-دبیرستان فردوسی تبریز 44
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/03 مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه تبریز 45
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/03 حضور در حوزه شهری بسیج 46
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/16 حضور در جمع بسیجیان ناحیه الغدیر در اردوگاه پادگان شهیدقاضی 47
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/17 بازدید از اداره پست استان 48
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/17 بازدید از پروژه های عمرانی اداره کل ارشاد استان 49
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/18 بازدید از جانباز 70%  آقای عباسعلی زاده در منزلش 50
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/18 بازدید از کارخانه سرین آپ دروازه تهران 51
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/29 حضور در جمع بسیجیان حوزه 7 خواهران و سخنرانی 52
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/29 بازدید از سه کارخانه آقای عبدی در آخماقیه،شهرک سلیمی 53
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/29 بازدید از کارخانه آذرگلاب تبریز در شهرک سلیمی 54
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/07/29 بازدید از کارخانه دوغ آقائی 55
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/01 بازدید از خانواده شهیدمدافع حرم شهید فخیمی 56
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/04/31 بازدید و جلسه در اداره گاز استان 57
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/04/31 جلسه با مدیرکل منابع طبیعی استان و شهرتان اسکو در دفتر  58
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/04/31 جلسه مدیرعامل سازمان آب استان و معاونین در خصوص آب 59
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/02 بازدید از ایستگاه در دست احداث مترو قراملک 60
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/11 جلسه مدیرکل تامین اجتماعی در دفتر و ملاقات با حاج آقا 61
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/05/17 بازدید از نمایشگاه فرش در نمایشگاه بین المللی-خودکفائی نفرات کمیته امداد 62
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/02 مراسم افتتاح خط گیربکس ال نو د در چرخشگر 63
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/06 حضور در جمع بسیجیان دانشگاهی در حوزه بسیج دانشگاه 64
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/08 بازدید از حلاوت شیرینی در سردرود  65
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/08 حضور در کارخانه چرخشگر و بازدید و جلسه 66
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/13 بازدید از کارخانه آقای نهامی در شهرک عالی نسب  67
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/08/22 حضور در بسیج سازندگی  و مذاکره در خصوص پروژه ها و بازدید از مدارس به همراه آقای روحانی نژاد 68
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/06 جلسه مدیرعامل آبفا استان با حاج آقا در دفتر 69
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/06 حضور در دانشگاه سهند و سخنرانی به مناسبت هفته بسیج 70
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها   حضور در برنامه بسیج خواهران-روستای تازه کند 71
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها   بازدید از شهرک سلیمی کارخانجات آقای اعیان زاده  72
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/10 حضور در مراسم تشییع جنازه حادثه قطار در میدان ساعت 73
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/13 حضور در ناحیه انتظامی استان و دیدار با سردار حسن خانی و جانشین سردار محمدی 74
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/13 دیدار با جانباز انقلاب آقای عباسعلی زاده در منزلش 75
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/13 حضور در دفتر فرماندهی ارتش شمال غرب -امیرظهیر مالکی 76
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/18 حضور در شهرک مبل جاده مایان جهت بررسی مشکلات با هیئت مدیره 77
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/18 حضور در ستاد سپاه عاشورا و دیدار با سردار  78
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/20 حضور در شرکت موتورسازان انجمن های اسلامی کارخانجات و سخنرانی 79
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/09/25 جلسه هم اندیشی مدیران صنعت در موتوژن بسیج کارخانجات 80
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/10/02 جلسه رئیس و معاونین دادگستری با نماینده گان مجلس در دادگستری 81
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/10/02 جلسه استانداری معاونین با نماینده گان مجلس در استانداری و صرف شام 82
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/10/09 حضور در برنامه عقیدتی سیاسی پادگان ارتش تبریز-آقای شعبانی همراه 83
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/10/09 حضور در مراسم 9 دی در تلار اندیشه ائل گلی هماهنگی حوزه ولایت 84
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/10/28 حضور در صندوق کارآفرین  و دیدار با پرسنل و آخوندی مدیرعامل 85
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/10/29 حضور در شهرک سلیمی و بازدید از کارخانجات 86
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/01 بازدید او جلسه در مجتمع همایش بین المللی تبریز در شهرک خاوران-شهردار،حاج آقا آل هاشم 87
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/02 بازدید از اداره پست استان و دیدار با کارکنان 88
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/03 حضور در شهرک مصالح ساختمانی و بازدید از واحدهای تولیدی 89
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/04 جلسه هم اندیشی فرهنگی در اداره کل ارشاد با حضور مدیران فرهنگی استان 90
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/07 حضور در مراسم و صرف صبحانه در اداره کل میراث فرهنگی استان 91
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/09 حضور در شورای اداری شهرستان اسکو در دانشگاه سهند 92
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/16 مراسم افتتاح  ساختمان جدید سازمان قضائی نیروهای مسلح استان 93
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/16 حضور در مراسم دهه فجر دبیرستان نوفکران-چهارراه آبرسان 94
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/18 جلسه دراداره کل اطلاعات استان  95
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/11/19 جلسه حوزه 2 شهری کارمندی در بنیاد شهید 96
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/12/17 جلسه حوزه 5 شهری تبریز 97
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/12/18 بازدید و جلسه از ساختمان اداره کل دارائی استان و صرف صبحانه 98
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/12/18 جلسه دراداره کل اوقاف جهت حل مشکل شهرک بعثت 99
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/12/19 بازدید و جلسه از تراکتورسازی با حضور مدیرعامل،نجفی آذر و حسینی 100
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 95/12/21 بازدید از معاونت عمرانی شهرداری تبریز 101
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/01/17 بازدید از کارخانه شیرین بخور 102
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/01/23 حضور در حوزه بسیج کارگری 103
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/01/24 فرودگاه تبریز-افتتاح سامانه الکترونیک 104
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/01/24 کارخانه ملامینه حاج  حمید لالی 105
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/06 کارخانه قطعات تراکتور شهرک شهیدرجائی 106
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/06 بازدید از کارخانه فناوران قدیم محمدی-شهرک سرمایه گذاری خارجی 107
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/06 بازدید از بیمارستان اسکو جهت بررسی مشکلات 108
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/07 مراسم سالگرد شهید شفیع زاده در مصلّی 109
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/08 حضور در سپاه ناحیه ولایت 110
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/09 بازدید از هنرستان میرک-اقبال آذر -کوثر 111
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/11 حضور در منطقه آزاد ارس و بازدید از واحدهای تولیدی 112
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/012 حضور در فرمانداری آذرشهر و بررسی مشکلات منطقه 113
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/012 بازدید از بیمارستان جدیدالاحداث آذرشهر و بررسی مشکلات با پیمانکار 114
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/012 حضور در درمانگاه و اداره تامین اجتماعی آذرشهر ودیدار با مردم 115
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/012 حضور در بیمارستان فعلی آذرشهر و بازدید از اتاق ها و بیماران بستری 116
  96/02/21 بازدید از کارخانه UPVC خانم صفائی در مایان 117
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/26 جلسه روشنگری بسیجیان ناحیه 2 و 3 و 5 در ناحیه غدیر برای انتخابات ریاست جمهوری 118
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/27 بازدید از مجموعه  پارک آبی هلیا-آقای اکبری 119
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/02/28 حضور در ستاد اجرائی فرمان حضرت امام استان 120
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/03/14 دیدار اعضای شورای راهبردی و جوانان با امام جمعه تبریز - آقای آیت الله هاشم در بیت ایشان 121
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/03/18 بازدید و جلسه در کمیته امداد استان-دیدار با آقای کلامی مدیرکل 122
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/03/18 بازدید از مرکز اسناد ملی استان 123
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/03/27 بازدید از مراکز بیماران روانی ، شیرخوارگاه بهزیستی استان در تبریز 124
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/03/27 شرکت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 125
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/08 جلسه ارزش افزوده در اتاق بازرگانی  126
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/10 جلسه شورای آموزش و پرورش خسروشهر 127
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/15 حضور در جلسه تبریز2018 در هتل لاله با حضور خانم احمدی معاون رئیس جمهور و رئیس گردشگری 128
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/15 حضور در شهرک سرمایه گذاری خارجی کارخانه کاغذ نرمه 129
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها   حضور در شهرک سرمایه گذاری خارجی کارخانه کیک درنا 130
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/17 بازدید از کارخانه تولیدات بهداشتی عش  شهرک سلیمی 131
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/17 بازدید از کارخانه دام وطیور بوسلیکی 132
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/18 جلسه تشریف فرمائی کمیسیون فرهنگی به استان برنامه و جلسه هماهنگی در دفتر با حاج  آقا 133
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/04/31 جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 134
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/05/01 بازدید از مجموعه معاونت غذا و دارو علوم پزشکی استان 135
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/05/01 بازدید حاج آقا موزه آب و کسب و کار شهرداری تبریز 136
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/05/01 شرکت در نماز جماعت و سخنرانی حاج آقا به دانش آموزان در اردوگاه الغدیر 137
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/05/19 جلسه مدیران قشر بسیجی کارخانجات در شرکت داروسازی دانا 138
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/04 جلسه در سرپستی بانک مهراقتصاد 139
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/11 حضور در اداره استاندارد مراسم تجلیل جشنواره شهیدرجائی 140
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/11 حضور در پالایشگاه تبریز و جلسه با مدیرعامل 141
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/11 حضور در پتروشیمی تبریز و جلسه با مدیرعامل 142
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/13 جلسه صبحانه کار با فرماندهان حوزه های ناحیه ولایت 143
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/14 حضور در شهرک شهیدرجائی سردرود -(6 کارخانه بازدید داشتند) 144
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/15 جلسه با انجمن اسلامی بازار و نماز ظهر در مسجد تربیت  145
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/25 شرکت در نمایشگاه توانمندسازی تحت پوشش کمیته امداد در نمایشگاه بین المللی 146
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/26 حضور در اداره گمرکات استان و بازدید از واحدها 147
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/27 بازدید از اداره هلال احمر و دیدار با کارکنان و مدیرکل 148
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/27 بازدید از کمپ بازپروری معتادین ماده 16 جاده صوفیان 149
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/29 جلسه ستاد تبریز 2018 در محل استانداری 150
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/29 جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی  151
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/01 سخنرانی در مدرسه دخترانه نسیبه (شامی نژاد) 152
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/01 سخنرانی هنرستان امیرکبیر(سهرابی فر) 153
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/01 بازدید و جلسه در شهرک عالی نسب دروازه تهران-بررسی مشکلات به همراه مدیران کل راه و صنعت و معدن 154
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/10 شرکت در جلسه مجمع نماینده گان  با استاندار جدید  155
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/15 شرکت در مراسم صبحگاه مشترک ناجای استان-هفته نیروی انتظامی 156
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/07/29 مراسم تحلیف مرکز آموزش ناجا ولیعصر تبریز 157
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/08/01 جلسه کمیسیون اصل 90 در دانشگاه علوم پزشکی استان 158
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/08/01 بازدید از بیمارستان های امام رضا ، شهداء ، سینا به اتفاق اعضای اصل 90 مجلس 159
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/08/03 بررسی مسائل میراث فرهنگی توسط اعضای اصل 90 مجلس 160
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/02 جلسه در دانشگاه پیام نور آدر شهر 161
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/04 دیدار با شهردار جدید شهین باهر-حاج آقا شعبانی خودم در ساختمان شهرداری 162
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/11 بازدید از فعالیت های عمرانی شهرداری از عون بن علی  163
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/11 جلسه در زندان تبریز با مدیرکل و معاون 164
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/11 دیدار جانباز سرباز نیروی دریائی سپاه به همراه بنیاد شهید و فرماندهان در منزلش علی صبّاغ 165
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/11 دیدار از جانبازان در آسایشگاه فجر در بیمارستان اسدآبادی-بنیاد شهید 166
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/11 مراسم تجلیل از دانش آموزان استثنائی در تالار اندیشه 167
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/12 حضور در سازمان بازرسی استان  168
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/12 حضور در دانشگاه  شهیدمدنی آذربایجان و ایراد سخنرانی بسیج دانشجوئی 169
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/09/14 جلسه مجمع عالی بسیج در سلن همایش سپاه عاشورا 170
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/07 جلسه شورای دولت  و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 171
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/11 جلسه هم اندیشی فرهنگی در صدا وسیما با حضور ادارات فرهنگی  172
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/12 جلسه مدیران قشر بسیجی  در اداره گاز استان 173
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/12 بازدید از نیروگاه حرارتی  تبریز 174
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/12 بازدید از کارخانه شیرپاستوریزه  175
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/13 عظیمت به شبستر جهت دیدن فرمانده سپاه شبستر-آقای رضائی 176
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/14 شرکت در جلسه مراسم استقبال از تبریز 2018 در تلار پتروشیمی 177
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/21 جلسه و بازدید از کارخانه تولید ایستگاه پمپاژ اتصال مکانیک 178
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/22 شرکت در نماز جمعه تبریز و سخنران قبل از خطبه ها 179
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/10/28 حضور در مراسم تودیع معارفه سردار خرّم  180
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/11/05 جلسه در اداره کل امداد استان با سرپرستی کمیته امداد 181
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/11/12 جلسه ستاددهه فجر در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان 182
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/11/12 جلسه شورای اداری در سالن اجتماعات مصلّی  183
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/11/12 بازدید از واحدهای تولیدی کجوار  184
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/11/21 بازدید از مدارس دخترانه مردانی آذر -نمونه دولتی استادشهریار، خواجه رشیدالدین 185
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/11/21 جلسه نماینده گان مجلس با مدیران آب و فاضلاب استان  186
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/05 بازدید از هلال احمر شهرستان تبریز 187
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/05 دیدار با فرمانده سپاه عاشورا به همراه نماینده بناب 188
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/09 بازدید از نیروگاه بادامچی در آخولا 189
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/10 بازدید از آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم در دانشگاه فنی و حرفه ای 190
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/10 عیادت از جانباز 70% حسن زاده و همتی در بیمارستان شهیدمحلاتی 191
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/10 عیادت از حاج رضا عدالت اکبری در منزل 192
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/11 جلسه مجمع نمایندگان استان در استانداری 193
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/12/17 جلسه مجمع عالی بسیج در سپاه عاشورا  194
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/01/23 بازدید از خط در دست احداث مترو با اعضای شورای شهر  195
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/01/23 بازدید از خانواده شهیدمدافع حرم شهید  اکبر زوار در منزلش 196
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/01/30 حضور در مراسم افتتاح خانه بهداشت و قسمتی از بیمارستان اسدآبادی با حضور وزراء و استاندار  197
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/10 جلسه بیمارستان 300تختخوابی تامین اجتماعی در شهرداری تبریز با حضور مسئولین تامین اجتماعی 198
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/10 جلسه و ناهار در دفتر مس سو نگون در جاده ائل گلی به همراه بسیج کارخانجات 199
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/11 مراسم دعای توسل در ستاد پشتیبانی مدافعان حرم 200
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/13 صبحانه و جلسه در بازدید از سازمان پارک های شهرداری تبریز 201
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/15 بازدید از مدرسه شاهد و دیدار با معلمان حاج خانم اکبری(غفوری)-همراه دکتر پاشائی و رئیس ناحیه 3 -بینش 202
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/15 عیادت و دیدار از معلمان بازنشسته و مریض ناحیه 4 با حضور دکتر پاشائی و رضالو و بینش 203
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/22 حضور در کارگاه آموزش ترک اعتیاد هلال احمرهای کشور-در آخر عباسی 204
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/22 بازدید از کارخانه شیرین وطن و ناهار  205
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/22 جلسه شورای فرهنگ عمومی در صدا و سیما 206
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/29 بازدید از خانه ایرانی و خانه صدا آلات موسیقی 207
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/29 بازدید و جلسه در جهاد کشاورزی استان 208
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/02/29 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی-اتاق بازرگانی 209
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/03 جلسه با استاندار در خصوص کشنده لوکومتیو و آقای وطن دوست 210
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/12 جلسه در ساختمان مرکزی مترو-استاندار و حاج آقاسعیدی و پزشکیان و شورا و شهردار 211
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/19 جلسه در اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس  212
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/19 بازدید و جلسه در ساختمان جدیدالاحداث حوزه علمیه در پادگان سابق تبریز 213
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/24 جلسه با مدیرعامل و مسئولین پتروشیمی  214
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/24 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی-اتاق بازرگانی 215
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/03/24 جلسه مدیران شهرک های صنعتی کشور در هتل پارس و بازدید از جاده سهند  216
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/17 بازدید از اداره کل امور اقتصاد ودارائی  217
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/17 حضور در مراسم افتتاحیه قرآن کریم در دانشگاه هنر 218
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/17 بازدید تصفیه خانه آبفا تبریز و خط انتقال زرینه رود 219
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/17 جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در دونار خزر-امام جمعه و مسئولین 220
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/17 بازدید از آزادراه تبریز - ارومیه به همراه مدیرکل 221
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/19 بازدید از شهرک سلیمی از کارخانجات  222
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/21 سخنرانی در جمع کارکنان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 223
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/21 حضور در کارگاه فرش به همراه اکیپ صدا و سیما شبکه یک 224
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/21 حضور در رنگرزی آقای غفوریان-صداوسیما شبکه یک 225
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/23 حضور  در جمع پاسداران ناحیه امامت و سخنرانی 226
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/23 بازدید از کارگاه فرش کاظم به همراه صداوسیما دردروازه تهران 227
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/25 حضور و سخنرانی و بازدید از بیمارستان شهید محلاتی 228
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/26 جلسه و صبحانه کاری دراداره برق تبریز 229
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/28 بازدید از موسسه عاشورا-بیمارستان 1000 تختخوابی شادآباد مشایخ 230
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/30 بازدید از کارخانه ملامینه سازه-حاج حمید لاله 231
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/04/30 شرکت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 232
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/04 بازدید و جلسه در شرکت پمپ توربین  233
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/06 مراسم تجلیل از کارآفرینان در تالار پتروشیمی با حضور معاون وزیر کار 234
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/06 بازدید از کارخانه در حال تکمیل آذر طب 235
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/11 جلسه و صبحانه کاری دراداره  کل نوسازی مدارس استان 236
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/11 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی-اتاق بازرگانی 237
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/13 شرکت در همایش دهیاران و روسای شوراهای شهرستان تبریز 238
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/13 جلسه با معاون عمرانی و معاون اقتصادی استانداری 239
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/13 دیدار و ملاقات با حاج بجانی و اشرف نیا در بیمارستان بین المللی 240
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/23 حضور در جمع کارکنان بانک مهراقتصاد و سخنرانی 241
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/23 حضور در شهرک فناوری خودرو و تولید سیبک موسوی 242
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/24 جلسه و صبحانه کاری در هوانیروز 243
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/24 جلسه کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگستری  244
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/24 بازدید و جلسه از کارخانه سایپا آذربایجان 245
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/05/25 جلسه در راه و شهرسازی شهرستان تبریز 246
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/02 شرکت در جلسه مجمع عالی بسیج در سپاه عاشورا 247
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/08 بازدید از شهرک سرمایه گذاری خارجی از کارخانه ها 248
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/15 جلسه مجمع نماینده گان استان در دانشگاه پیام نور 249
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/18 شرکت در جلسه همایش روسای کمیسون های فرهنگی شهرداری ها و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مازنی در شهرداری 250
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/18 حضور در بیت امام جمعه تبریز و دیدار با ایشان به همراه حاج آقا مازنی 251
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/18 بازدید از بازار مظفریه و دیدار با مردم به همراه حاج آقا مازنی 252
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/22 شرکت در مراسم افتتاح موزه منزل شیخ محمدخیابانی در چهارراه منصور  253
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/22 بازدید و رونمایی از خط هیئت خوشنویسی تبریز در فرهنگسرای شهرداری 254
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/24 شرکت در مراسم  معارفه دکتر خدیو دانشگاه فرهنگیان 255
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/24 بازدید از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و جلسه در آذرآب 256
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/24 شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 257
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/25 حضور در جلسه بنیاد مسکن با حضور مدیرکل و معاون بنیاد مسکن کشور 258
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/27 جلسه با مسئولین قرارگاه خاتم الانبیاء و کمیته امداد در خصوص اشتغال - در دفتر  259
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/27 جلسه با مدیرعامل آب منطقه ای استان- مهندس غفارزاده 260
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/06/27 شرکت در مراسم رژه نیروهای مسلح در میدان آذربایجان 261
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/05 جلسه تفاهم نامه آموزش و پرورش و میراث فرهنگی برای موزه چاپ در اداره کل آموزش و پرورش 262
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/05 شرکت در مراسم افتتاح مرکز پت اسکن شمالغرب تبریز 263
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/12 جلسه مدیران اجرائی با مجمع نماینده گان در استانداری 264
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/14 بازدید در کارخانجات شهرک شماره 4 تبریز 265
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/19 جلسه با دکتر فتاح رئیس کمیته امداد کشور در اداره کل 266
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/20 بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) - عیادت از دانش آموزان تصادفی راهیان نور 267
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/24 جلسه هم اندیشی فرهنگی در صدا وسیما  268
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/26 شرکت در جلسه تجلیل از فعالان اقتصادی در اداره استاندارد 269
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/28 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 270
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/07/28 بازدید از نمایشگاه کتاب در سالن شمس تبریزی 271
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/19 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 272
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/20 جلسه اشتغال در کمیته امداد استان 273
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/20 بازدید از نمایشگاه صنایع دستی -خود کفائی کمیته امداد استان 274
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/21 بازدید و صبحانه کاری در کارخانه قطعات بتنی سبلان 275
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/21 جلسه مدیران و واحدهای تولیدی و مدیران کل دارائی ،تامین اجتماعی و صمت در شهرک سلیمی 276
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/23 عیادت از بیماران کلیوی در بیمارستان محلاتی با حضور امام جمعه و انجمن بیماران کلیوی 277
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/23 شرکت در مراسم کلنگ زنی پانل خورشیدی اشتغال کمیته امداد در روستای سهلان 278
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/24 بازدید از مجموعه پارک آب هلیاء  279
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/08/24 شرکت در یاواره شهدای مدافعان حرم در دانشگاه تبریز 280
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/09/03 بازدید از کارخانه کلرپارس 281
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/09/08 اولین جلسه فضای مجازی در سالن همایش حفظ آثار و رازش های دفاع مقدس 282
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/09/18 جلسه خنرانی در دانشگاه فرهنگیان 283
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/09/19 بازدید از کارخانه قطعات بتنی سبلان جنب پلیس راه به همراه شهردار تبریز 284
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/09/19 جلسه مدیرعامل و معاونین شهرک های صنعتی استان در دفتر شهرک های صنعتی 285
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/08 شرکت در مراسم و سخنرانی در ناحیه بسیج امامت 286
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/13 جلسه با اداره کل اموال تملیکی در اداره کل-سردار استواری آذر 287
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/13 شرکت در جلسه موسسه امین در روستای شاداباد علیاء 288
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/15 حضور میزگرد جهاد دانشگاهی و خبرگزاری ایسنا 289
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/22 بازدید از پروژه های در حال احداث و مرمّت  میراث فرهنگی در تبریز 290
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/22 بازدید ازخانواده شهیدحیدری در سیلاب 291
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/25 بازدید از آتش نشانی تبریز و دیدار با کارکنان 292
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/25 جلسه در موسسه عاشورا  293
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/10/25 بازدید از بیمارستان شهداء و دیدار با پرستاران به مناسبت هفته پرستار 294
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/11/06 بازدید از پروژه های میراث فرهنگی در شهر تبریز 295
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/11/13 حضور در مدارس و شرکت در جشن های دهه جر به همراه استاندار 296
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/11/18 افتتاح قسمتی از بیمارستان شهید محلاتی با حضور سردار سلامی 297
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/11/18 بازدید از نمایشگاه و دستاوردهای 40 ساله جهاد کشاورزی در تبریز 298
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/11/21 بازدید از مدارس و نمایشگاه های دهه فجر شهر تبریز به همراه رئیس ناحیه 2 راستگو 299
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/11/22 شرکت  در جلسه مجمع عالی بسیج در سپاه عاشوراء 300
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 97/12/16 شرکت در جلسه اداره کل بیمه سلامت استان در تبریز دکتر مجیدی 301
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/01/22 شرکت در مراسم سالگرد شهادت صیادشیرازی در سینما سرباز 302
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/01/22 بازدید از شیشه آذر در جنوب پلیس راه آذرشهر 303
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/01/22 شرکت در مراسم صبحگاه پدافند هوائی تبریز و سخنرانی 304
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/05 شرکت در جلسه بسیج سازندگی سرهنگ اسکندری 305
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/05 شرکت در همایش بین المللی فقه گردشگری دشگاه تبریز 306
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/07 دیدار معاون سیاسی ( راستگو) در استانداری و جلسه  307
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/07 دیدار مدیرکل سیاسی محمدزاده در استانداری و جلسه  308
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/07 شرکت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 309
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/08 جلسه و بازدید و مصاحبه در جهاد دانشگاهی 310
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/08 بازدید از کارخانه پوشاک یاقوتی در شهرک عالی نسب 311
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/08 بازدید از کارخانه کیک و شکلات شیرین بخور 312
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/10 جلسه و سخنرانی برای کارکنان بیمارستان شهیدمحلاتی 313
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/10 تجلیل از فعالیت اقتصادی در تلار پتروشیمی و شرکت در مراسم و سخنرانی ا 314
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/10 شرکت در همایش مسئولین تامین اجتماعی استان در آذرشهر و سخنرانی 315
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/11 شرکت در مراسم تجلیل از زحمتکشان سفرهای نوروزی در تالار پتروشیمی 316
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/11 بازدید و جلسه در معاون درمان تامین اجتماعی استان 317
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/11 بازدید از کارخانه ملامینه MDF لاله 318
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/14 جلسه با فرمانده انتظامی استان سردار عبدی در دفترش  319
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/26 شرکت در جلسه آتش سوزی بازار تبریز در استانداری 320
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/02/28 بازدید از کارخانه قطعات سازی خودرو در جاده سنتو 321
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/08 بازدید از فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای در زعفرانیه 322
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/08 بازدید و جلسه مشکل خاک کارخانه آجرسفال حاج فیروز در کارخانه  323
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/08 بازدید از کارخانه کشتارگاه،آذران مرغ در جاده آخولا 324
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/23 شرکت در مراسم دعای توسل-اداره کل بهزیستی استان 325
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/23 جلسه بسیج فرهنگیان در باشگاه فرهنگیان تبریز 326
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/30 بازدید از کارخانه رضاپور کاشی در سردرود 327
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/30 جلسه و بازدید از حوزه هنری استان 328
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/03/30 حضور در دانشگاه شهرسهند  329
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/04/06 شرکت در جلسه روگذر استانداری برای شهرک صنعتی سلیمی  330
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/04/06 بازدید از کارخانه گونی بافی زاهدی در شهرک سرمایه گذاری خارجی 331
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/04/18 بازدید از فعالیت تعاونی توانمندسازی نیرهای مسلح استان 332
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/03 بازدید از کارخانه های شهرک عالی نسب -4 کارخانه 333
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/15 شرکت در مراسم افتتاح پروژه های بسیج سازندگی  334
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/15 جلسه با مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 335
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/15 دیدار با مدیرکل دادگستری استان 336
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/17 جلسه در ساختمان بسیج فرهنگیان با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولین 337
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/17 جلسه با مدیرکل اوقاف استان آقای حسینی 338
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/20 جلسه با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان-آقای شعبانی 339
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/20 بازدید از ساختمان اصناف پزشکی تامین اجتماعی در چایکنار 340
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/20 جلسه با هادیان سیاسی سپاه در ناحیه الغدیر 341
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/24 بازدید از کارخانجات شهرک شهید سلیمی-از 7 کارخانه 342
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/30 بازدید از هنرستان صنعتی طالقانی به همراه مدیرکل آموزش و پرورش  343
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/30 سخنرانی در جمع تولیدکننده گان سازمان بسیج سازندگی 344
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/05/30 جلسه در میراث فرهنگی استان با مدیر کل و مدیرعامل صندوق بناهای تاریخی استان 345
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/30 مراسم تجلیل از برترین فیلم های صداوسیمای استان در سالن اداره استانداری 346
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/14 جلسه کاری با معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل نوسازی در باشگاه فرهنگیان تبریز 347
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/14 مراسم کلنک زنی 3 مدسه مردانی آذر در آخمقیه 348
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/16 حضور در دانشگاه آزاد و سخنرانی با موضوع مسائل قره باغ 349
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/17 بازدید از آثار هنری و خط عاشورایی در سینما قدس 350
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/21 بازدید از راه آهن تبریز و جلسه با مدیرکل و معاونین 351
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/06/25 سخنرانی در جمع پرسنل بیمارستان محلاتی 352
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 96/06/30 حضور در کارخانه مهردانه تولید خوراک مرغ و بازدید 353
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/07/04 شرکت در مراسم تجلیل از آقای نجاتی مدیر کل اسبق اداره صمت در تالار پتروشیمی 354
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/07/04 دیدار و جلسه با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان 355
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/07/13 جلسه میزگرد تخصصی بررسی مسائل گردشگری در جهاد دانشگاهی 356
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/08/04 جلسه در اداره تامین اجتماعی شعبه 3-آقای نادری 357
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/08/04 بازدید از کارخانه ایدم و بررسی مشکلات 358
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/08/04 بازدید از کارخانه سایپا آذربایجان و بررسی مشکلات 359
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/08/09 حضور در مراسم استقبال رئیس قوه قضائیه در فرودگاه 360
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/08/09 حضور در شورای اداری در سالن اجتماعات دادگستری با حضور رئیس قوه قضائیه 361
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/09/06 یادواره شهدای بهزیستی استان و سخنرانی در تلار اطلس تبریز 362
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/09/09 رونمایی از موسیقی سرداران دلاور استان و سخنرانی  363
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/09/13 جلسه بررسی مشکلات فاضلاب مسکن مهرگوگان در مسکن شهرسازی و حضور بخشدار شورا شهردار و آبفای گوگان 364
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/09/14 بازدید از کارخانه ملامینه MDF لاله 365
بازدید از ادارات-کارخانه ها-بسیج-بیمارستان ها 98/09/16 حضور در فرمانداری و ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی 366