جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1398
کد 2577

گزارش عملکرد دفتر ارتباطات مردمی

برنامه حضور در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز که ثبت گردیده است بشرح زیر به استحضار مردم شریف شهرستانهای تبریز ، آذرشهر و اسکو اعلام میگردد :
نوع فعالیت-نهاد تاریخ شرح برنامه ردیف
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/04/31 روستای فتح آباد-مسجد جامع مراسم مادرشهید اسراری 1
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/06/13 روستای مایان -مسجدجامع مراسم تشکر و قدردانی 2
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/06/16 حضور در جمع عزاداران حسینی در روستای سهلان 3
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/07/18 حضور در جمع نمازگزاران نماز مغرب روستای نعمت آباد 4
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/07/22 حضور در جمع عزاداران روستای کجوار مسجدجامع 5
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/08/05 حضور مردم و عزاداران روستای لیقوان-شام 6
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/10/16 مراسم چهلم شهدای حادثه قطار در روستای اسپیران 7
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/10/28 حضور در نماز مغرب و عشا در روستای شادباد مشایخ 8
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/11/17 حضور در مراسم دهه فجر روستای آغاج اوغلی اسپیران و سخنرانی 9
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/11/17 حضور در مراسم  دهه  فجر و سخنرانی در مراسم روستای اسپیران 10
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/11/18 حضور در برنامه دهه فجر و سخنرانی در مسجدجامع روستای زینجناب 11
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 95/12/19 حضور در روستای کرکج  نماز مغرب و عشاء با نجفی شهردار بررسی مشکلات 12
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 96/02/22 حضور در روستای شادباد مشایخ شام نیمه شعبان -حسینی 13
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 96/06/02 حضور در روستای کرکج مجلس مادر لاهوتی ها 14
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 96/12/06 حضور در نماز مغرب و عشا در روستای مایان سفلی در مجلس شام غریبان مادر دوشهید 15
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 96/05/01 بازدید از کانال روستای شادباد علیاء 16
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 96/05/03 حضور در امام زاده روستای کرجان و سخنرانی  و دیدار با مردم 17
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/01/16 حضور در مجلس ترحیم مادر دوشهید در روستای مایان سفلی 18
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/01/30 حضور در مجلس ختم مادر ایمانی طویقون در مسجد روستای طویقون 19
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/02/12 حضور در روستای شادآباد مشایخ مراسم نیمه شعبان منزل حسینی 20
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/02/21 حضور در مجلس ختم منشی در روستای حاج عبدال باسمنج 21
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/07/23 حضور در روستای سهلان و دیدار با مردم و کلنگ زنی پانل خورشیدی 22
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/11/18 حضور در مسجدجامع روستای مایان سفلی و سخنرانی در نماز مغرب 23
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/11/19 حضور در مراسم دهه فجر روستای هزار باران 24
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 97/11/20 حضور در مسجد روستای کجوار  25
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 98/02/11 حضور در حوزه بسیج روستای اسپیران  26
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 98/02/11 جلسه با شوراها و دهیاران و فرمانده پایگاه های حوزه اسپیران 27
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 98/06/07 شرکت در مراسم طشت گذاری روستای شادآباد علیا 28
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 98.0618 حضور در مراسم عزاداری روستای کجوار  29
روستاهای بخش مرکزی تبریز-شهرستان تبریز 98.0913 حضور در جلسه بررسی  مشکل ایجاد زیر گذر راه آهن روستای الوار سفلی 30