جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 2587

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی اسکو

لیست بازدید و حضور در جمع روستاهای بخش مرکزی اسکو و بخش مرکزی ایلخچی جهت استحضار مردم شریف شهرستان اسکو اعلام میگردد : این بخش بروز رسانی خواهد گردید
نوع فعالیت-نهاد تاریخ شرح برنامه ردیف
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95/04/24 حضور در روستای کلجاه مسجدجامع 1
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95/06/17 حضور در مسجد روستای اسفنجان و دیدار با مردم 2
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95.0623 حضور در نماز مغرب و عشاء روستای باویل سفلی 3
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95/07/21 حضور در بین عزاداران روستای باویل سفلی 4
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95/07/23 حضور در بین عزاداران روستای میلان اسکو 5
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95/10/09 حضور در نماز مغرب و عشاء و سخنرانی و بررسی مشکلات روستای بایرام 6
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 95/11/08 نماز  مغرب و عشاء و یادواره شهدای روستای عنصرود 7
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 96/02/06 حضور در روستای کلجاه و نماز مغرب و عشاء دیدار با مردم 8
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 96/05/01 جلسه با مردم روستای آمقان و بازدید از کانال روستا 9
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 96/09/12 جلسه منابع طبیعی روستاهای اطراف اسکو در ارتباط با حضور مسئولین منابع طبیعی و محیط زیست استان 10
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 96/10/21 حضور در مراسم ختم  کلجاه 11
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 96/10/21 نماز مغرب و عشاء در رستای باویل 12
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 97/01/16 شرکت در مجلس چهلم  در دیزج بایرام 13
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 97/01/16 دیدار با مردم روستای آمقان در نماز جماعت مغرب و عشاء 14
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 97/04/20 جلسه در روستای باویل با شورای اسلامی 15
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو 97/04/20 بازدید از واحدهای تولیدی روستائی دیزج بایرام-حوله 16
       
روستاهای بخش ایلخچی  95/04/10 مسجد جامع روستای خاصبان 1
روستاهای بخش ایلخچی  95/06/04 مسجد جامع روستای زینال آغاج 2
روستاهای بخش ایلخچی  95/06/18 حضور در مسجد جامع روستای کردیلر و دیدار با مردم 3
روستاهای بخش ایلخچی  95/07/17 حضور در مراسم مسجد جامع روستای بیال 4
روستاهای بخش ایلخچی  95/10/16 حضور در مجلس ختم همیشه خاصبانی در مسجد  روستای خاصبان 5
روستاهای بخش ایلخچی  96/02/21 حضور در روستای زینال آغاج  ایلخچی- مسجد امیرالمومنین - مجلس ختم 6
روستاهای بخش ایلخچی  96/04/09 حضور در مجلس  ختم - بیگلو 7
روستاهای بخش ایلخچی  96/06/23 حضور در منزل - خاصبان عیادت  8
روستاهای بخش ایلخچی  96/07/06 حضور در مراسم شام  احسان و بررسی مشکلات روستای  سرای جزیره اسلامی 9
روستاهای بخش ایلخچی  97/03/13 حضور  در مجلس ختم  در روستای بیگلر 10
روستاهای بخش ایلخچی  97/06/24 حضور در روستای قشلاق و سخنرانی در جمع عزادراان حسینی و ناهار 11
روستاهای بخش ایلخچی  97/08/16 حضور در روستای بیگلو در مسجد بیگلو 12
روستاهای بخش ایلخچی  98/02/11 جلسه شوراها و دهیاران دهستان جزیره اسلامی در مسجد سرای 13
روستاهای بخش ایلخچی  98/09/08 حضور در روستای سرین دیزجی و دیدار با مردم 14
روستاهای بخش ایلخچی  98/09/08 حضور در روستای سرین دیزجی و دیدار با مردم 15
روستاهای بخش ایلخچی  98/09/21 حضور در روستای خاصبان مجلس ترحیم 16