جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 2588

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی آذرشهر

لیست ثبت شده از بازدید و حضور آقای دکتر سعیدی در روستاهای شهرستان آذرشهر این قسمت بروز رسانی خواهد شد
نوع فعالیت-نهاد تاریخ شرح برنامه ردیف
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 95/05/12 حضور در مسجد روستای 7 چشمه و شام و دیدار با مردم 1
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 95/06/15 حضور در مسجد روستای قاضی جهان و دیدار با مردم 2
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 95/07/14 حضور در مسجد روستای ینگجه  و سخنرانی  در مراسم ماه محرم 3
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 95/07/20 حضور در جمع عزاداران روستای فیروزسالار بعدازظهر تاسوعا 4
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 95/07/29 حضور در نماز مغرب و عشاء روستای سیلاب 5
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 95/11/20 حضور در برنامه دهه فجر روستای شیرامین 6
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 96/01/31 بازدید از تخریب سیل روستای غله زار و ارتباط با مردم 7
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 97/03/17 بازدید از روستای شیرامین و مراسم چهلم  8
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 97/10/09 حضور در نماز مغرب و عشا در روستای نادینلو و سخنرانی 9
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 97/11/21 حضور در راهپیمایی در روستای سیلاب و سخنرانی 10
روستاهای بخش مرکزی شهرستان آذرشهر 98/05/17 حضور در روستای آخی جهان 11
       
روستای بخش گوگان 95/06/15 بازدید از روستای دستجرد و دیدار با مردم در مسجدجامع 1
روستای بخش گوگان 95/07/20 حضور در جمع عزاداران  روستای قشلاق مسجدجامع 2
روستای بخش گوگان 96/02/07 حضور در روستای آخی جهان 3
روستای بخش گوگان 96/06/26 حضور در قشلاق در مراسم تشت گذاری محرم 4
روستای بخش گوگان 97/09/08 حضور در روستای فیروز سالار 5
روستای بخش گوگان 97/09/08 حضور در روستای دستجرد 6
روستای بخش گوگان 98/06/18 حضور در مراسم احسان و دیدار با مردم روستای قراغیل 7