جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398
کد 2589

گزارش عملکرد - دفتر ارتباطات مردمی آذرشهر

لیست ثبت شده از بازدید و حضور آقای دکتر سعیدی در شهرهای شهرستان آذرشهر این قسمت بروز رسانی خواهد شد
نوع فعالیت-نهاد تاریخ شرح برنامه ردیف
آذرشهر 95/04/08 برنامه افطاری و تشکر از مردم مسجدجامع میدان نماز گوگان 1
آذرشهر 95/04/08 تشکر و سخنرانی در شهر تیمورلو-مسجدجامع 2
آذرشهر 95/05/12 برنامه جلسه و ناهار برای افراد ستاد آذرشهر و تشکر 3
آذرشهر 95/05/16 جلسه شورای اداری شهر ایلخچی-ساختمان شهرداری 4
آذرشهر 95/06/06 شرکت در مراسم افتتاح ساختمان ثبت احوال گوگان 5
آذرشهر 95/06/15 حضور در شهر گوگان ودیدار با امام جمعه 6
آذرشهر 95/07/20 حضور در جمع هیئت های عزاداری شهر گوگان در شب عاشورا 7
آذرشهر 95/07/20 حضور در جمع هیئت های عزاداری شهر آذرشهر 8
آذرشهر 95/11/15 حضور در مسجدجامع شهرگوگان-مراسم دهه فجر 9
آذرشهر 95/11/20 شرکت در شورای اداری بخش گوگان در بخشداری دهیاران و شوراها 10
آذرشهر 9601.26 حضور در شهرستان آذرشهر-گوگان-تیمورلو-قراغیل-بررسی سیل 11
آذرشهر 96/01/31 حضور در مجلس ختم جانباختگان سیل آذرشهر 12
آذرشهر 96/02/12 حضور در سپاه آذرشهر و سخنرانی برای اصناف بسیجی 13
آذرشهر 96/02/12 سخنرانی در جمع معلمان منطقه گوگان در تالار کشاورزی 14
آذرشهر 96/06/13 جلسه با اعضای شوراهای شهر گوگان اعضای شورای جدید 15
آذرشهر 96/06/13 نماز مغرب و عشا در شهر تیمورلو و دیدار با مردم 16
آذرشهر 96/06/15 حضور در شهر ممقان و دیدار با مردم در نماز مغرب و عشاء 17
آذرشهر 96/06/15 حضور در فرمانداری آذرشهر و بازدید از پروژه های آذرشهر-گوگان  18
آذرشهر 96/06/23 حضور در مجلس ترحیم در گوگان 19
آذرشهر 96/09/02 جلسه با اعضای شورای شهر آذرشهر و شهردار 20
آذرشهر 96/09/12 جلسه با شورای شهر ممقان در محل شورا 21
آذرشهر 96/09/24 حضور در مجلس سالگرد در گوگان 22
آذرشهر 96/10/11 جلسه دهیاران و شوراهای شهرستان آذرشهر در محل فرمانداری 23
آذرشهر 96/11/19 حضور در مجلس ترحیم در گوگان 24
آذرشهر 96/11/20 شرکت در مراسم نخ رنگین تبریز در تالار شهرداری آذرشهر 25
آذرشهر 96/12/09 دیدار با پیشکسوتان سپاه آذرشهر 26
آذرشهر 96/12/26 سخنرانی در جمع فرمانهان سپاه 27
آذرشهر 97/01/16 شرکت در مجلس ختم  در شهر تیمورلو 28
آذرشهر 97/05/24 حضور در جلسه تجلیل از رده های بسیج در سالن همایش شهرداری آذرشهر 29
آذرشهر 97/06/01 حضور در مجلس ختم  در شهر تیمورلو 30
آذرشهر 97/07/05 حضور در مراسم در شهر گوگان 31
آذرشهر 97/07/22 جلسه با پیشکسوتان سپاه ناحیه آذرشهر 32
آذرشهر 97/07/22 حضور در مراسم شام  در تالار کاظمی گوگان 33
آذرشهر 97/09/22 بازدید و جلسه در درمانگاه گوگان و بررسی مشکلات 34
آذرشهر 97/09/22 جلسه شورای آموزش و پرورش بخش گوگان 35
آذرشهر 97/09/15 حضور در مجلس ختم - گوگان 36
آذرشهر 97/10/20 شرکت در مجلس چهلم - گوگان 37
آذرشهر 97/10/20 شرکت در مجلس خواهر شهید در شهر تیمورلو 38
آذرشهر 97/11/20 حضور در نماز جماعت مغرب و عشاء و سخنرانی و دیدار با مردم ممقان 39
آذرشهر 97/12/16 شرکت در مسجد شهر گوگان 40
آذرشهر 98/01/15 شرکت در مجلس ختم  - در آذرشهر 41
آذرشهر 98/02/10 جلسه با پیشکسوتان سپاه ناحیه آذرشهر 42
آذرشهر 98/02/11 جلسه با شوراها و شهردار شهر تیمورلو 43
آذرشهر 98/05/04 حضور در شهر گوگان 44
آذرشهر 98/06/16 جلسه با شورای شهر و شهردار گوگان بررسی مشکلات 45
آذرشهر 98/06/16 دیدار با مردم در مسجد کربلائی میدان گوگان و شام احسان امام حسین(ع)-محرم 46
آذرشهر 98/06/18 حضور در نماز مغرب و عشاء مسجد حضرت ابوالفضل گوگان 47
آذرشهر 98/06/18 حضور در هیئت های عزاداری شهر گوگان 48
آذرشهر 98/06/30 جلسه در مسجد نوساز حضرت ابوالفضل گوگان و بررسی مشکلات مساجد با حضور مدیر کل اوقاف استان سید شهاب الدین حسینی 49
آذرشهر 98/06/30 حضور در آموزش و پرورش گوگان و قدردانی از کارکنان 50
آذرشهر 98/07/05 حضور در مسجد ختم  در شهر گوگان ودیدار با مردم 51
آذرشهر 98/08/30 حضور در مراسم افتتاح کتابخانه مرحوم مسعودی در گوگان و سخنرانی 52
آذرشهر 98/09/14 حضور در مراسم  انجمن ادبی شهر گوگان و سخنرانی 53
آذرشهر 98/09/21 حضور در مجلس ترحیم دائی حکیم زاده در آذرشهر 54
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 95/04/31 ملاقات با اعضای ستاد آذرشهر در دفتر 55
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 95/11/05 ملاقات مردمی در دفتر آذرشهر 56
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 96/01/19 ملاقات در دفتر آذرشهر 57
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 96/01/24 ملاقات در دفتر آذرشهر 58
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 96/05/08 ملاقات در دفتر آذرشهر 59
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 96/06/13 ملاقات مردمی در کتابخانه شهر گوگان 60
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 96/12/09 ملاقات مردمی در دفتر آذرشهر 61
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 97/07/22 ملاقات عمومی در دفتر آذرشهر 62
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 97/08/22 ملاقات در کتابخانه عمومی گوگان 63
ملاقات عمومی در شهرستان آذرشهر-گوگان-ممقان 98/02/10 ملاقات معمومی در دفتر شهر آذرشهر 64