جمعه 3 بهمن 1399
تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398
کد 2593

گزارش عملکرد-آمار مکاتبات و پیگیریها به تفکیک شاخص های فرعی

عملکرد در حوزه های مختلف از قبیل حوزه فرهنگی ، حوزه کشاورزی ، حوزه صنعت و ... به تفکیک ارائه میگردد . اسناد قابل ارائه و جزئیات مربوط به هر یک از شاخص های فرعی به صورت گام به گام به اطلاع مردم شریف تبریز ، آذرشهر و اسکو خواهد رسید . دفنر ارتباطات مردمی دکتر سعیدی