شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : جمعه 18 بهمن 1398
کد 2595

لیست استیضاح های امضاء شده توسط دکتر سعیدی

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی لیست استیضاح هایی که پیگیری و امضاء شده اند بشرح زیر به آگاهی مردم شریف تبریز ، آذرشهر و اسکو میرسد :