جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 2596

گزارش عملکرد در حوزه بهداشت و درمان

این قسمت هر روز بروز رسانی خواهد شد با ما همراه باشید دفتر ارتباطات مردمی
پیگیری و اخذ مجوز خرید و تحویل دستگاه پرتو نگار به بیمارستان شهید مدنی تبریز با اعتبار حدود 76 میلیارد تومان


 تکمیل بیمارستان امام خمینی اسکو ( جزئیات مکاتبات در گزارشات شهرستان اسکو )

 

 

تکمیل بیمارستان نیمه تمام و تجهیز بیمارستان شهید مدنی آذرشهر ( جزئیات پیگیریها در گزارشات شهرستان آذرشهر )