جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 2597

پیگیری تکمیل وتجهیز بیمارستانهاومراکز درمانی شهرستان آذرشهر

بدون شرح و بدون شعار در این بخش کلیه مراکز درمانی شهرستان آذرشهر که پیگیری و به نتیجه رسیده است ارائه میگردد . این بخش به مرور تکمیل میشود با ما همراه باشید . دفتر ارتباطات مردمی