جمعه 2 اسفند 1398
تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 2598

پیگیری تکمیل و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی شهرستان اسکو

بدون شرح و بدون شعار در این بخش کلیه مراکز درمانی شهرستان اسکو که پیگیری و به نتیجه رسیده است ارائه میگردد . این بخش به مرور تکمیل میشود با ما همراه باشید . دفتر ارتباطات مردمی