يکشنبه 5 بهمن 1399
تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 2600

سخنرانی دکتر سعیدی در جلسه استیضاح وزیر راه و شهر سازی - آقای آخوندی

با اظهار تاسف از حادثه قطار تبریز - مشهد