شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1398
کد 2602

شهرهای همجوار تبریز

موارد مرتبط با شهرهای همجوار تبریز شامل خسروشاه ، سردرود و باسمنج ارائه میگردد در حال تکمیل
1) تصفیه خانه آب و فاضلاب اسکو ، خسروشاه و سهند


2) پل خروجی غیر همسطح سردرود