شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1398
کد 2603

شهرهای همجوار تبریز

موارد مرتبط با شهرهای همجوار تبریز شامل خسروشهر ، سردرود و باسمنج ارائه میگردد در حال تکمیل ( تا زمان بارگزاری کامل تصاویر صبر نمائید )
1) تصفیه خانه آب و فاضلاب اسکو ، خسروشاه و سهند2) پل خروجی غیر همسطح سردرود