جمعه 3 بهمن 1399
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1398
کد 2606

پیگیریهای انجام یافته در خصوص شهرستان اسکو

شهر اسکو ، شهر جدید سهند و شهر ایلخچی ( و توابع ) به مرور تکمیل میشود ( تا زمان باگزاری کامل تصاویر صبر فرمائید )
1 - تصفیه خانه های آب اسکو ، خسروشهر و سهند :