شنبه 4 بهمن 1399
تاریخ : جمعه 25 بهمن 1398
کد 2607

پیگیریهای انجام یافته در خصوص شهرستان آذرشهر

این قسمت تکمیل خواهد شد شهرهای آذرشهر ، ممقان و گوگان ( و توابع ) به مرور تکمیل میشود ( تا زمان بارگزاری کامل تصاویر صبر فرمائید )