دوشنبه 3 آذر 1399
تاریخ : سه شنبه 17 دي 1392
کد 617

تذکر به به وزیر راه و شهرسازی

در این نامه بر ضرورت تأمین امکانات مورد نیاز فرودگاه تبریز و جلوگیری از لغو مکرر پروازها و سرگردانی مسافران تاکید شده است.

به دنبال لغو و تاخیر در پروازهای فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به دلیل نصب تجهیزات مورد نیاز 10 نفر از نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی تذکر دادند .

در این نامه بر ضرورت تأمین امکانات مورد نیاز فرودگاه تبریز و جلوگیری از لغو مکرر پروازها و سرگردانی مسافران تاکید شده است .

محمد حسین فرهنگی– محمد اسماعیل سعیدی- مسعود پزشکیان- رضا رحمانی- علیرضا منادی- قره سید - غلامحسین شیری- محمدعلی مددی- محمد حسن نژاد- اللهوردی دهقانی، 10 نماینده ای هستند که این تذکر را امضا کرده اند .