چهارشنبه 2 بهمن 1398
  برچسب شده با FATF
مطالب/ دستگاه‌های نظارتی به موضوع اظهارات جهانگیری ورود کنند                            
      نماینده تبریز در مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور درباره لوایح FATF ورود کنند.
شنبه 4 آبان 1398
مطالب/ دولت موظف است FATF را به مجلس بیاورد/ تاکنون هم تعلل شده است                            
      عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از مشکلات هنر تئاتر را متکی بودن آن به بودجه دولتی دانست و گفت: تا زمانی که تئاتر قدرت درآمدزایی نداشته باشد، مشکلات معیشتی هنرمندان تئاتر ادامه خواهد داشت .
چهارشنبه 24 شهريور 1395
مطالب/ دولت موظف است FATF را به مجلس بیاورد/ تاکنون هم تعلل شده است                            
      عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از مشکلات هنر تئاتر را متکی بودن آن به بودجه دولتی دانست و گفت: تا زمانی که تئاتر قدرت درآمدزایی نداشته باشد، مشکلات معیشتی هنرمندان تئاتر ادامه خواهد داشت .
چهارشنبه 24 شهريور 1395