پنجشنبه 23 آبان 1398
  برچسب شده با ازدواج
مطالب/ آیا قانون «ازدواج آسان» اجرایی می شود؟                            
      ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان مهم ترین و کهن ترین نهاد اجتماعی که نیازهای مختلف فرد و جامعه را مرتفع می کند، یکی از اساسی ترین دغدغه های افراد و حتی دولت و ایدئولوژی حاکم است. دشوار شدن ازدواج به دلیل شرایط سخت اقتصادی، جوانان را نسبت به ازدواج رسمی، بی میل و ظهور اشکال دیگری از ازدواج و خانواده را تشدید کرده است.
جمعه 8 شهريور 1398
مطالب/ دلیل تاخیر ازدواج جوانان ایرانی                            
      متاسفانه در حال حاضر در مورد آسیب هایی مانند اعتیاد، بیکاری، طلاق و...، در وضعیت خوبی به سر نمی بریم به طوریکه از هر ۳ ازدواج یکی به طلاق می انجامد .
دوشنبه 14 دي 1394
مطالب/ يادداشت
فرهنگ سازي، دليل افزايش آمار ازدواج
                           
      از آنجا که بقاي بنيان خانواده در گرو ازدواج و فرزندآوري است، توجه به اين موضوع و از بين بردن موانعي که باعث افزايش سن ازدواج و در مرحله بعدي کاهش آمار ازدواج مي شود، اهميت زيادي دارد.
چهارشنبه 1 مهر 1394
مطالب/ يادداشت سعیدی
فرهنگ سازي، دليل افزايش آمار ازدواج
                           
      از آنجا که بقاي بنيان خانواده در گرو ازدواج و فرزندآوري است، توجه به اين موضوع و از بين بردن موانعي که باعث افزايش سن ازدواج و در مرحله بعدي کاهش آمار ازدواج مي شود، اهميت زيادي دارد.
سه شنبه 31 شهريور 1394