جمعه 24 مرداد 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با حسین فریدون

حسین فریدون و ارتباط با بدهکاران بانکی

مطالب/ حسین فریدون و ارتباط با بدهکاران بانکی

                           
      حسین فریدون و ارتباط با بدهکاران بانکی جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستند که وی در مورد ارتباط حسین فریدون با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال زاده توضیحات دهد. به گفته محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز،به همراه این نامه یک سند که نشان می داد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط دانیال زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است، برای رئیس جمهور ارسال شده بود.
سه شنبه 9 مهر 1398
جزئیات بیشتر از ارتباط فریدون با بدهکار 40 هزار میلیارد ریالی

مطالب/ جزئیات بیشتر از ارتباط فریدون با بدهکار 40 هزار میلیارد ریالی

                           
      جزئیات بیشتر از ارتباط فریدون با بدهکار 40 هزار میلیارد ریالی یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط آقای دانیال‌زاده به اسم همسر آقای فریدون...
سه شنبه 5 بهمن 1395