پنجشنبه 3 بهمن 1398
  برچسب شده با حسین فریدون
مطالب/ حسین فریدون و ارتباط با بدهکاران بانکی                            
      جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستند که وی در مورد ارتباط حسین فریدون با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال زاده توضیحات دهد. به گفته محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز،به همراه این نامه یک سند که نشان می داد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط دانیال زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است، برای رئیس جمهور ارسال شده بود.
سه شنبه 9 مهر 1398
مطالب/ جزئیات بیشتر از ارتباط فریدون با بدهکار 40 هزار میلیارد ریالی                            
      یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط آقای دانیال‌زاده به اسم همسر آقای فریدون...
سه شنبه 5 بهمن 1395