سه شنبه 14 مرداد 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با تحریم سپاه

وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران روز به روز بدتر می شود

مطالب/ وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران روز به روز بدتر می شود

                           
      وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران روز به روز بدتر می شود نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران روز به روز بدتر می شود، خواستار مساعدت ویژه رئیس جمهور در این خصوص شد.
يکشنبه 25 فروردين 1398