سه شنبه 14 مرداد 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با نمایشگاه اسکو

تنها راه برون رفت از معظل بیکاری، فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای است.

مطالب/ تنها راه برون رفت از معظل بیکاری، فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای است.

                           
      تنها راه برون رفت از معظل بیکاری، فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای است.

محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه مهارت و کارآفرینی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو بازدید بعمل آورد.

يکشنبه 6 مرداد 1398