دوشنبه 18 آذر 1398
  برچسب شده با بیمه درمان ناباروری
مطالب/ گنجانده شدن پوشش بیمه ای هزینه های درمان ناباروری در طرح «جمعیت و تعالی خانواده»                            
      نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از گنجانده شدن پوشش بیمه ای هزینه های درمان ناباروری در طرح «جمعیت و تعالی خانواده» خبر داد و گفت: این طرح طی هفته های آتی به صحنه علنی مجلس می رود.
شنبه 19 مرداد 1398
مطالب/ گنجانده شدن پوشش بیمه ای هزینه های درمان ناباروری در طرح «جمعیت و تعالی خانواده»                            
      نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از گنجانده شدن پوشش بیمه ای هزینه های درمان ناباروری در طرح «جمعیت و تعالی خانواده» خبر داد و گفت: این طرح طی هفته های آتی به صحنه علنی مجلس می رود.
شنبه 19 مرداد 1398