سه شنبه 14 مرداد 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با فساد و رانت

 اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

مطالب/ اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

                           
       اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

این روزها حاکمیت به دنبال مبارزه با رانت و فساد است و پرونده ها ی بسیاری تشکیل شده و بگیر و ببندهای زیادی را نیز در این زمینه شاهد بوده ایم که خاطیان به دست قانون سپرده شده اند.

چهارشنبه 27 شهريور 1398