چهارشنبه 2 بهمن 1398
  برچسب شده با اسحاق جهانگیری
مطالب/ دستگاه‌های نظارتی به موضوع اظهارات جهانگیری ورود کنند                            
      نماینده تبریز در مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور درباره لوایح FATF ورود کنند.
شنبه 4 آبان 1398