جمعه 13 تير 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با شهید قاسم سلیمانی

موشک باران الاسد هنوز شروع ماجرا است / معلوم شد ادعای سپر آهنین ترامپ فقط تبلیغاتی بود

مطالب/ موشک باران الاسد هنوز شروع ماجرا است / معلوم شد ادعای سپر آهنین ترامپ فقط تبلیغاتی بود

                           
      موشک باران الاسد هنوز شروع ماجرا است / معلوم شد ادعای سپر آهنین ترامپ فقط تبلیغاتی بود سعیدی در گفتگو با تبریزبیدار ضمن تمجید از حمله موشکی سپاه بهپایگاه نظامی الاسد آمریکا، ادعای سپر آهنین و موشکی آمریکا را تبلیغاتی خواند.
چهارشنبه 18 دي 1398
شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود

مطالب/ شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود

                           
      شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: امروز طرح سه فوریتی مقابله با اقدامات آمریکا و تروریستی بودن پنتاگون در مجلس به تصویب رسید.

چهارشنبه 18 دي 1398