پنجشنبه 3 بهمن 1398
  برچسب شده با سردار سعیدی
مطالب/ شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود                            
      نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: امروز طرح سه فوریتی مقابله با اقدامات آمریکا و تروریستی بودن پنتاگون در مجلس به تصویب رسید.

چهارشنبه 18 دي 1398