سه شنبه 21 مرداد 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با سردار سعیدی

شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود

مطالب/ شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود

                           
      شهید سپهبد سلیمانی مغز متفکر سپاه قدس بود نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: امروز طرح سه فوریتی مقابله با اقدامات آمریکا و تروریستی بودن پنتاگون در مجلس به تصویب رسید.

چهارشنبه 18 دي 1398