سه شنبه 14 مرداد 1399
  برچسب شده با

برچسب شده با دولت الکترونیک

 اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

مطالب/ اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

                           
       اتصال دستگاه ها به دولت الکترونیک اراده جمعی می خواهد

این روزها حاکمیت به دنبال مبارزه با رانت و فساد است و پرونده ها ی بسیاری تشکیل شده و بگیر و ببندهای زیادی را نیز در این زمینه شاهد بوده ایم که خاطیان به دست قانون سپرده شده اند.

چهارشنبه 27 شهريور 1398
دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی خواهد شد؟

مطالب/ دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی خواهد شد؟

                           
      دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی خواهد شد؟ دستگاه‌ها و سازمان های مختلف باید آیین‌نامه‌ای اجرایی به منظور دسترسی آزاد خبرنگاران و عموم مردم به اطلاعاتشان تنظیم نمایند.
يکشنبه 15 شهريور 1394