نطق پیش از دستور سعیدی درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فشار بر مردم

106 بازدید
106 بازدید

4 ماه قبل