سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی - 2

19 بازدید
19 بازدید

قسمت دوم سخنرانی جلسه استیضاح هر چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

7 روز قبل