سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی - 2

440 بازدید
440 بازدید

قسمت دوم سخنرانی جلسه استیضاح هر چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

11 ماه قبل