سخنران موافق استیضاح عباس آخوندی - 2

224 بازدید
224 بازدید

قسمت دوم سخنرانی جلسه استیضاح هر چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

6 ماه قبل